Cristiano Ronaldo vẫn dự kiến ​​sẽ chiến đấu với Barcelona Messi: Tôi hy vọng anh ấy sẽ đánh bại vương miện mới càng sớm càng tốt để trở lại trong các trò chơi bóng đá hiện đại

Cristiano Ronaldo vẫn dự kiến ​​sẽ chiến đấu với Barcelona Messi: Tôi hy vọng anh ta sẽ đánh bại vương miện mới và trở lại tòa án càng sớm càng tốt [trong các trò chơi bóng đá hiện đại phải có thể làm]: