Bảo tàng Liên minh Châu Âu-New Ball Montolova 2 Ball Milan 6-0 Chiến thắng trước Jasabet Bola yếu kém

Bảo tàng Liên minh châu Âu-New Ball Montolova 2 Ball Milan 6-0 Chiến thắng trong hành trình yếu kém [Jasabet Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 18 tháng 8: lúc 2:45 sáng ngày 18 tháng 8, vòng đầu tiên của EuropeChơi với trò chơi, AC Milan ngồi ở San Siro để đối mặt với Macedonia