UEFA-Belinshamare phá cửa của Dort 2-2 Tổng cộng 4-6 đi lạc khỏi Jasabola Alternatif

UEFA-Belin Emmare phá cửa 2-2-2 Tổng số 4-6 người đi lạc đi lạc [Jasabola Alternatif]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 25 tháng 2: Thời gian 25 tháng 2 lúc 4:00, trận đấu loại trực tiếp UEFA Cup vào ngày 25 tháng 2,Matcha Cup Knockout Matching cho vòng thứ hai của vòng playoffs, Grasg Wanders đang chơi ở nhà