UEFA Top 32: Arsenanlan dẫn đầu Dornangan trong các trận bóng đá được xác định bởi

Top 32 của Liên minh Châu Âu: Quần đảo Dẫn dắt Đội thứ 4 của Tây Nga [Chiến thắng trong các trận bóng đá được xác định bởi]: Thể thao trên báo cáo trang web này vào ngày 8 tháng 12: Ling Ling vào ngày 8 tháng 12