Năm vết thương nghiêm trọng, hai dây chằng đầu gối đã bị hỏng hoàn toàn … 1301 ngày sau, anh ấy đã ghi bàn một lần nữa! Link Bola terpercaya

Năm vết thương nghiêm trọng, hai dây chằng đầu gối đã bị phá vỡ hoàn toàn … 1301 ngày sau, anh đã ghi bàn một lần nữa!xuống hạng và thoát khỏi sự hạ cấp thành công