Cánh cửa chăm chỉ của Đức đã tuyên bố nghỉ hưu! Trước World Cup, chấn thương không đạt được Taruhan Bola Sbobet

Cánh cửa chăm chỉ của Đức đã tuyên bố nghỉ hưu! Trước World Cup, Nuer [Taruhan Bola Sbobet]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 5Mùa giải. Trong 17 năm sự nghiệp, anh ấy đã chơi ở Bundesliga tổng cộng